شکایت در دیوان عدالت اداری و 251 مکرر

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشکایت در دیوان عدالت اداری و 251 مکرر
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
همزمان میشه هم ۲۵۱ مکرر و هم دیوان عدالت شکایت کرد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"بهتره اول در ۲۵۱ مکرر طرح بشه، درصورت عدم رضایت و نتیجه مد نظر در دیوان عدالت اداری طرح شود. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
" طرح شکایت در هیات ۲۵۱مکرر و دیوان عدالت اداری مانع اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال نمیشود. مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. "