اعتراض به برگ قطعی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اعتراض به برگ قطعی چجوری میشه گذاشت؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
وقتی برگه قطعی صادر میشع تنها مرجع میشه 216و251مکرر که هر کدوم شرایط خودشون دارن.