مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مشاغل پوشاک

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت مالیات بر ارزش افزوده مشاغل پوشاک
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
بفرمایید از سال بعد با اجرا شدن قوانین جدید شغل هایی مثل پوشاک هم مشمول ارزش افزوده هستن؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ما در قانون موقت که دائمی شد هفت فراخوان داشتیم برای شمولیت ارزش افزوده اگر جز اونها باشید مشمولید وطبق شغل وشخصیت نیست بر اساس فراخوان و یه سری موارد معاف میشید.