شمول ماليات فعاليت هاي ارز ديجيتال

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهشمول ماليات فعاليت هاي ارز ديجيتال
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
سلام آیا ارز وارزهای دیجتال مشمول مالیات ارزش افزوده هستند؟