1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"صورتحساب الکترونیکی نوع اول: صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا/خدمت و ثبت اطلاعات خریدار اختیاری است. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی، به‌عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است."