مهلت ارسال فاکتور در سامانه مودیان

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
مهلت ارسال فاکتور در سامانه مودیان در حال حاضرچند روزمیباشد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
طبق قانون ۷ روز میباشد.