رسیدگی هیات هم عرض بدون توجه به رای شورای عالی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیرسیدگی هیات هم عرض بدون توجه به رای شورای عالی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
وقتی شورای عالی مالیاتی رای هیات تجدید نظر را نقض میکند و به هیات هم عرض میفرستد و صراحتا اعلام صدور قرار کارشناسی میکند ایا هیات مجاز است که بدون توجه به رای شورای عالی راسا و بدون قرار کارشناسی خودش رسیدگی کند ؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
سلام در ماده 257 صراحتا ذکر شده که رای باید با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی باید صادر بشه.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"هیات می تواند راسا به پرونده ورود، اسناد و مدارک مودی را بررسی، رسیدگی لازم را معمول و وفق ماده 248 رای مقتضی صادر کند ضمنا با فرض ارجاع امر به کارشناس هیات می تواند بر خلاف گزارش کارشناسی استدلال و اقدام به صدور رای نماید نظر کارشناس مشورتی است و مسئولیت تصمیم گیری با هیات است. "