الزام ابطال حق تمبر مالیاتی برای جلسه موضوع ماده 238

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیالزام ابطال حق تمبر مالیاتی برای جلسه موضوع ماده 238
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"آیا برای جلسه موضوع ماده ۲۳۸ ق.م م نیاز به ابطال حق تمبر مالیاتی نیست؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"در مورد نمایندگان و وکلای مودی که کارمند حقوق بگیر نباشند باید تمبر موضوع ماده103 ابطال گردد وگرنه حق شرکت در جلسات را ندارند. دستور العمل46924بتاریخ1376/11/15 مستند به مواد 103و246ق.م.م"