محاسبه حق اولاد، مسکن و خواربار در بازخرید مرخصی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمحاسبه حق اولاد، مسکن و خواربار در بازخرید مرخصی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
آیا در بازخرید مرخصی حق اولاد، حق مسکن، خواربار محاسبه میشه؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
" بله ماخذ محاسبه مرخصی حق السعی هست."