تشریح بخشنامه تعدیلات سنواتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتشریح بخشنامه تعدیلات سنواتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
" بخشنامه 200/21012 در خصوص تعدیلات سنواتی درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهایابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.) قسمت بستانکار هست. لطفا این مورد را تشریح نمایید."
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
" میگه درآمدهایی که در سال های گذشته( مثل سود سپرده بانکی ) معاف بوده حالا در بستانکاری تعدیلات آوردن، به درآمد مشمول مالیات اضافه نمیشود. ولی درآمدهایی که در سال های گذشته معاف بوده ولی شرط معافیت آن، ابراز درآمد فروش بوده ( مثل درآمد ۱۳۲) در صورتی که درتعدیلات بیاد، به درآمد مشمول مالیات اضافه میشود."