حق واگذاری مالیات خریدار است یا فروشنده؟

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیحق واگذاری مالیات خریدار است یا فروشنده؟
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
آيا مبالغي كه به حساب تنخواه دار شركت براي مخارج جاري واريز ميشود، مشمول ماليات ميشوند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"اگر گردش حساب بالا باشد مشمول میشود و باید تنخواه دار نامه ای از شرکت تهیه کند که اگر ایرادی در این خصوص گرفته شد ایشان را به عنوان تنخواه دار تعریف نمایند. "