معافیت درآمد اجاره مسجد

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
درامد اجاره مساجد به استناد کدام ماده قانون یا تبصره آن معاف است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"مستاجران املاک موقوفه، نسبت به عرصه، مشمول مقررات فصل املاک خواهند بود. ماده ۷۵ ق م م "