شمول مالیات فعالیت های ارز دیجیتال

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات فعالیت های ارز دیجیتال
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"حساب شخصی‌ 45 میلیارد تومان و دستگاه پوز این شخص نیز 25 میلیارد تومان گردش داشته است. و دستگاه پوز او نیز فعالیت ساختمانی ثبت شده است. در اظهارنامه‌ فعالیت خود را خرید و فروش ارز دیجیتال بدون مجوز ذکر کرده و ضمنا مدارک یا اسناد خاصی هم برای اثبات سود و فروش خود ندارد، با توجه موارد فوق به نظر شما حداکثر مالیات این فرد چقدر تعیین میشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
" اگر بتواند ثابت کند که برای کسب ٤٥ میلیارد فعالیت دیگری داشته با همان ضریب فعالیت مذکور مالیات این شخص محاسبه خواهدشد. و در خصوص عدم اثبات نوع فعالیت میتواند اعلام نماید که حساب مذکور حساب اجاره بوده است تا در تمام فعالیت ها با فرد مذکور مسئولیت تضامنی داشته باشد. "