معافیت ماده 57

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"مودی شرایط برخورداری از معافیت ماده ۵۷ رو دارد اما ابرازی در اظهارنامه نداشته است ایا میتوان در مرحله هیات طبق بخشنامه مالیاتی شماره [ ۲۴ ] ۲۱/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ [ ۲۱ ] ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی برخورداری از نرخ صفر ویا هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی معافیت مالیاتی بگیرد؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
طبق نظر بنده معافیت تعلق نمیگیرد.