عدم درج فروش معاف از مالیات در اظهار نامه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلعدم درج فروش معاف از مالیات در اظهار نامه
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اگر فروش معاف از ارزش افزوده در اظهارنامه ارزش افزوده درج نشود در رسیدگی دچار مشکل میشویم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"خیر اظهارنامه ارزش افزوده صرفا یک اطلاعیه هست. بعدا مطابق اسناد مدارک رسیدگی میشوید.جرائم کم اظهاری فروش در اظهارنامه ارزش افزوده هم ۲ برابر مالیات و عوارض فروش مشمول هست. فروش معاف مالیات و عوارضینداره که جریمه بشین و جرائم سامانه مودیان تا سقف ۵۰درصد مشمول بخشودگی میشوند. "