ثبت تاریخ شروع به فعالیت

Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
در رابطه با تبصره۳ماده۱۷۷ق.م.م "تاریخ شروع فعالیت" از تاریخی محاسبه میشود؟ شخص حقیقی که محلی رو اجاره کرده ایا ملاک تاریخ اجاره محل هست؟ شخص مذکور ۴ماه پس از اجاره محل اقدام به نصب و راه اندازی ماشین آلات کرده است.
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اگر ملاک جواز کسب و کار باشد که اکثر اشخاص ممکنه چند ماه فعالیت کنند بعدا نسبت به دریافت جواز اقدام کنند. همچنین در پایان تبصره گفته حکم این تبصره در خصوص مشاغلی که برایشان جواز صادر شده است نخواهد بود. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"هر کدام که زودتر اتفاق افتاده باشد .فرقی ندارد اول جایی رو اجاره کنید یا اولین صورت حساب صادر بشود یا جواز کسب بگیرید. با ثبت نام به موقع شما میتوانید از معافیت ها استفاده کنید. "