دستورالعمل رسیدگی مشاغل

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
در رسیدگی مشاغل و این که در چه موردی از سود ناویژه‌ یا نسبت سود فعالیت استفاده کنیم . آیا دستور العملی صریح و هست ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"دستورالعمل شماره 522 مورخ 99/11/27 رو مطالعه کنید "