ثبت نام رانندگان کامیون در سامانه مودیان مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیثبت نام رانندگان کامیون در سامانه مودیان مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
برخی از صاحبان کامیون ها جهت وصول راحت کرایه حمل خود کارت خوان گرفته اند. با توجه به اینکه مالیات مشاغل کامیون در سامانه مالیات بر مشاغل وصول شده و پرونده مالیاتی دیگر ندارند. کارتخوان های آنها و کارتخوان های سیار صاحبان وانت ها بدون داشتن پرونده مالیاتی، می تواند فعال بماند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
با توجه به این که متاسفانه اصلا تفکیک نشده و کلی گفتن هرکسی پرونده نداشته باشد قطع میشود ، ما به این اشخاص میگوییمدر سامانه ثبت نام کرده و شرح فعالیت را حتما بنویسند و با کد پستی محل سکونت بعدا با برسی ثبت نام رسیدگی نکنیم یا در پرونده گزارشی با این عنوان که مودی اظهارنامه خود رو داده میگذاریم.