تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
تفاوت صورتحساب نوع اول و نوع دوم چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
تفاوت این دو نوع صورتحساب، در درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (B2B) جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی، نیاز به ثبت اطلاعات کامل خریدار می‌باشد و صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف‌کننده نهایی)، درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی‌باشد.