عدم توانایی در ثبت خرید های شرکت در سامانه مودیان مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیعدم توانایی در ثبت خرید های شرکت در سامانه مودیان مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
"شرکتی از ابتدای مهر ماه فروش را در سامانه مودیان مالیاتی ثبت مینماید اما در خصوص خرید های این شرکت به دلیل نداشتن کد در اکثر شرکت های فروشنده و یا عدم ثبت امکان ثبت برای شرکت مذکور وجود ندارد ، راهنمایی نمایید آبا الزامی برای ثبت این موارد هست یا خیر و به چه دلیل بیشتر شرکت ها ثبتی انجام نداده اند؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
قانون از اول سال ۱۴۰۲برای شرکتها الزام به ارسال صورتحساب نموده و از آنجاییکه زیرساختها آماده نبوده طرحی رابه مجلس داده اند که از تاریخ اول مهر شرکتها صورتحساب ارسال کنند و مجلس تصویب نموده ولی شورای نگهبان تایید نکرده و برای اصلاح به مجلس داده و باید مجلس اصلاحیه را انجام و به شورای نگهبان بدهد برای تصویب چون هنوز تاریخ اول مهرتایید نشده شرکتهاامیدشون به این هست که تاریخ تایید شود و از اول مهر ارسال کنند گرچه شورای نگهبان به تاریخ اول مهر ایراد نگرفته بلکه موارد دیگری بوده به هرحال فعلا تصویب نشده اما اگر کسی در سامانه پایانه فروشگاهی صورتحساب ارسال کرد دیگر نیازی به ارسال صورت معاملات درسامانه ۱۶۹ندارد شاید شرکت های مورد نظر شما برعکس عمل کرده اند و درسامانه ۱۶۹ ارسال ولی در سامانه پایانه فروشگاهی اقدام نکرده و منتظر تایید شورای نگهبان هستند.