سازمان مسئول پاسخ به درخواست های مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیسازمان مسئول پاسخ به درخواست های مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
پاسخ به درخواست های مودیان با چه سازمان و مسئولیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
درخواست تخصیص کارپوشه، درخواست تغییر وضعیت کارپوشه، درخواست اعمال شناسه کالا/خدمات که مرتبط با نیازهای عملیاتی سامانه مودیان می باشد با معاونت فناوری های مالیاتی سازمان می باشد.