شمول مالیات اجاره بیلبورد تبلیغاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتشمول مالیات اجاره بیلبورد تبلیغاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اجاره بیلبورد جهت تبلیغات مالیات اجاره دارد یا خیر ؟
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
چنانچه مالک بیلبورد شهردار ی باشد طبق ماده۲ معاف است.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات می باشد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
فعالیت اقتصادی موسسات وابسته به شهرداری ها مشمول مالیات هستند درحالی که فعالیت مذکورجزو وظایف سازمانی و اساسنامه های شهرداری بوده و مشمول مقررات ماده ۲ قانون مالیات ها می باشد.