مالیات حق واگذاری سرقفلی مغازه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمالیات حق واگذاری سرقفلی مغازه
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"شخص حقیقی «الف» سرقفلی مغازه خود را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به شخص حقیقی «ب» فروخته است،مالیات سرقفلی در موعد مقرر مطالبه گشته، ولی پرداخت نشده است. فروشنده قصد پرداخت مالیات و تنظیم سند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵را دارد، ارزش روز سرقفلی مغازه ۷۰۰ میلیون تومان هست. با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک عمل واحد مالیاتی چگونه خواهد بود؟ مآخذ مالیات سرقفلی ارزش مغازه در تاریخ ۱۳۹۳ خواهد بود یا ۱۴۰۰ ؟ گر ارزش سرقفلی در سال ۱۳۹۳ ملاک عمل باشد، واحد مالیاتی بدون مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م مجاز هست گواهی صادر کند؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
فرمایش جناب عالی این است که مالیات حق واگذاری در موعد مقرر مطالبه شAnswer-to the tax-right-to-assign-goodwill-shopده یعنی برگ مطالبه صادر و ابلاغ شده که قاعدتا ماخذ محاسبه تابع همان تاریخ وقوع معامله بوده و یقینا قطعی گردیده لذا با توجه به قطعیت مالیات مذکور می توان جریمه موضوع ماده۱۹۰ قم م را از تاریخ قطعیت محاسبه و مطالبه نمود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ماخذ 100 میلیون تومان است زیرا میزان دریافتی مالک ملاک هست و با توجه به مطالبه واحد مالیاتی میزان دریافتی فارغ از زمان پرداخت تعیین گردیده است.