مشمولی ارزش افزوده خرده فروش ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولی ارزش افزوده خرده فروش ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
در خصوص ارزش افزوده اشخاص حقیثی خواستم سوال کنم اگر خرده فروش باشیم آیا مشمول ارزش افزوده میشود یا خیر؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
سلام مشاغل گروه سوم جزو فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"سلام اشخاص حقیقی و مشاغل گروه دوم و سوم هم براساس عرضه کالا و خدماتی که انجام میدهند و بسته به جواز کسبی که دریافت میکنن که عمده فروش هستن یا خرده فروش ، ممکن است مشمول ارزش افزوده باشند یا بعبارتی در مراحل فراخوان ثبت نام ارزش افزوده ، جایی ذکر نشده که مشاغل گروه چندم مشمول هستن یا خیر. "