مشمولی ارزش افزوده خرده فروش ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولی ارزش افزوده خرده فروش ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
در خصوص ارزش افزوده اشخاص حقیثی خواستم سوال کنم اگر خرده فروش باشیم آیا مشمول ارزش افزوده میشود یا خیر؟