شمول مرور زمان اطلاعات دریافتی از سامانه 169

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معاملات فصلی ماده ۱۶۹شمول مرور زمان اطلاعات دریافتی از سامانه 169
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
" آیا اطلاعات دریافتی از سامانه 169جهت رسیدگی و احقاق حق، مشمول مرور زمان میشود؟"
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
جریمه ۱۶۹مشمول مرور زمان میشود. جریمه تابع اصل تکلیف است لذا اصل تکلیف نیز مشمول مرور زمان میشود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
ماده ۱۹ آئین نامه موضوع رو کاملا احصاء نموده است. بله رسیدگی وفق ماده ۱۵۷