مطالبه مالیات از تنخواه دار شرکت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیمطالبه مالیات از تنخواه دار شرکت
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
مغازه هايي با مجوز فروش قهوه ي بدون فرآوري از ابتداي دي ماه سال 1402 مشمول پرداخت ماليات ميشوند؟