مطالبه مالیات از تنخواه دار شرکت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیمطالبه مالیات از تنخواه دار شرکت
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
مغازه هايي با مجوز فروش قهوه ي بدون فرآوري از ابتداي دي ماه سال 1402 مشمول پرداخت ماليات ميشوند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"بله طبق اطلاعیه سازمان این مغازه ها از ابتدای دی مشمول میباشند به این دلیل که شخصی که از آن قهوه خریداری میشود مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و در حال حاضر باید فاکتور رسمی تهیه کنند و به فروشنده نیز ارزش افزوده بدهند تا بتوانند از اعتبار مالیاتی ارزش افزوده پرداختی نیز استفاده نمایند. اگر قدرت گرفتن فاکتور رسمی از فروشنده را ندارند باید ضررش را خودشان بپردازند. "