مشمولیت معافیت ماده 81

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
" معافیت ماده ۸۱ فقط شامل حال اشخاص حقیقی میشه و اشخاص حقوقی موضوع ماده۸۱ باید مالیات عملکرد پرداخت کنند؟"
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اشخاص حقوقی هم به شرط انجام تکالیف و ماده ۸۱بودن معاف هست عملکردشون.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اشخاص حقوقی همونطور که دوستان هم اشاره کردن طبق م۱۴۶ مکرر با رعایت مشمول نرخ صفر خواهند شد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
در ماده ۹۵ منظور گروه اول هست که مکلف به نگهداری دفاتر و رعایت تکلیف هست.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"در کل برای اشخاص حقیقی تا جاییکه میدونم تکلیفی مشخص نشد یعنی بدون انجام تکالیف هم معاف می‌باشند(البته در حال حاضر) سود سپرده حقیقی م۱۴۵ عالیت کشاورزی م۸۱ درآمد اجاره طبق قسمت اخیر ت۱۱ م۵۳ (اگر فرد مشمول ماده ۵۷ باشه باید اظهارنامه تسلیم کنه تا معافیت بگیره) و فعالیت در زمینه بندهایی از ماده ۱۳٩"