استفاده از معافیت ماده 132 برای رفع تعهد ارزی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معافیت‌های مالیاتیاستفاده از معافیت ماده 132 برای رفع تعهد ارزی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"شرکتی در سال ۹۸ فروش صادراتی به میزان ۵ میلیارد داشته است ( فروش داخلی نداشته است)و در سال مزبور رفع تعهد ارزی انجام نداده این شرکت از ابتدای سال ۹۳ به مدت ۲۰ معافیت ماده ۱۳۲ داشته است حال با توجه به عدم رفع تعهد ارزی می‌تواند از معافیت ماده ۱۳۲ برای فروش صادراتی خود استفاده نماید یا خیر؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی (از جمله مواد 81 و 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.