مشمولیت معافیت شرکت های تعاونی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معافیت‌های مالیاتیمشمولیت معافیت شرکت های تعاونی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
" شرکت تعاونی با شرکت تعاونی روستایی فرق داره؟( ۱۳۳) این شرکت در زمینه مرغ گوشتی ( ماده ۸۱) فعالیت دارد اینها مکلف به ارائه اظهارنامه و دفتر هستند و اگر ندهند  معافیت رو باید برداشت؟"
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"چون در زمینه فعالیت ماده ۸۱ هست، اولویت معافیت ۸۱ دارد . چون معافیت ماده ۸۱ عام بوده و شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی هست ، حالا چه تعاونی باشه ،چه حقیقی، و یا هر شکل دیگر ازاشخاص حقوقی و اینکه چون شخص حقوقی محسوب میشوند برای گرفتن هر گونه معافیت چه ۸۱ و چه ۱۳۳ مشروط به ارائه اظهارنامه و دفاتر ،اسناد و مدارک در موعد مقرر هستند."