زمان اجرای آرای دیوان عدالت اداری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیزمان اجرای آرای دیوان عدالت اداری
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
رای های دیوان عدالت اداری از چه زمانی لازم اجرا هستند . منظور این است که به طور مثال وقتی یک بخشنامه را ابطال می نمایند در چه روند هایی قابل اعمال هست. (فرض کنید که الان یک نقل و انتقال ملک اداری هست ولی تاریخ مبایعنامه برای قبل از رای دیوان هست. آیاشما حق واگذاری مطالبه میکنید)
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
آرا دیوان عدالت هر چه در متن رای نوشته شده مثلا از این تاریخ یا از تاریخ صدور بخشنامه قابل اجرا است . اگر در رای نوشته باشد ازاین تاریخ یا اصلا تاریخی معین نکرده باشد معمولا اصل را بر تاریخ صدور رای دیوان میگذارند ولی بعضی هم‌ نظر میدهند اگربخشنامه ای ابطال شد از تاریخ صدور بخشنامه هست .