شمول مالیات حق ثبت دفترخانه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات حق ثبت دفترخانه
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل

آیا حق ثبت دفترخانه مشمول ارزش افزوده می باشد؟

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
به تمام دریافتی( فروش) اشخاص مشمول، مالیات و عوارض ارزش افزوده تعلق میگیرد مگر اینکه دارای فروش معاف باشند، که در مورد دفترخانه کل کارکرد مشمول ارزش افزوده میشود.