پرداخت حق حضور به اعضای موظف

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیپرداخت حق حضور به اعضای موظف
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا میتوان حق حضور در جلسات به اعضا هیئت مدیره موظف پرداخت نمود ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" حق حضور فقط برای اعضای غیر موظف هیات مدیره میباشد و پرداخت به اعضای موظف اشکال قانون تجارت دارد."