شمول ماليات هبه

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
شخصی حقیقی «الف» یک باب خانه و مغازه پلاک ثبتی را به حوزه علمیه هبه کرده است. با توجه به ماده ۷۰ و بند د ماده ۱۳۹ ق.م.م انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود؟
3 پاسخ
محمد آخوندی پاسخ داده شده 6 ماه قبل
"طبق قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 70 هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارت خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن ها به مالک یا صاحب‌ حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. "
محمد آخوندی پاسخ داده شده 6 ماه قبل
"طبق ماده ۱۳۹ ق.م.م د – کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی باشورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد. "
محمد آخوندی پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگ کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدوده طرح های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی وبافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌. "