جریمه تقسیط ماهانه

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"یک برگه قطعی مالیات عملکرد و ارزش افزوده داریم برای عملکرد سال 98 جمعا به مبلغ 2ملیاردو دویست میلیون تومان، حال اداره دارایی اعلام کرده است که به ازای هر ماه تقسیط شما 2% از اصل مالیات جریمه می شید(علاوه بر جریمه درج شده دربرگه قطعی) یعنی اعلام می کنند اگه 36 ماهه تقسیط کنید حدود 1میلیارد و 425 میلیون جریمه می شوید، آیا مطلب درست است یا خیر؟ "
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
جریمه علاوه بر جریمه قطعی نیست از همان جریمه ست، یعنی اگر شما اصل فیش را دریافت کنید و پرداخت کنید جریمه 100% بخشودگی طلب کنید بخشیده می شود ولی اگر تقسیط کنید از آن جریمه برگ قعطی هر ماه که تقسیط طول بکشد 2% جریمه قابل وصول است.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اصل مالیات را تقسیط میکنید و چک کلی برای جریمه از شما گرفته میشود بعداز پایان اقساط بابت هر ماه تاخیر ۲درصد جریمه وصول میشود و مابقی جریمه بخشیده خواهد شد .چک جریمه هم برگشت داده میشود. (ماده ۱۹۰ عملکرد و ماده ۲۳ارزش افزوده هم باید بروز شود در محاسبه جرایم) "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
تا زمانی که کل بدهی تسویه نشود نسبت به بدهی باقیمانده ماهی ۲ درصد جریمه تعلق میگیرد. (ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
بعد از تسویه کامل اصل وجرایم غ ق ب؛ نسبت به یک بعد از ابلاغ قطعی تا تاریخ تسویه، به ازا همراه دو درصد از جرایم ق ب مندرج دربرگ قطعی (دیرکرد ودفاتر وسودوزیان و ترازنامه وحسب مورد۲۷۲) مطالبه میگردد.