نحوه محاسبه ارزش افزوده

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"مالیات ارزش افزوده چگونه محاسبه میشودآیا از ۹ درصد کل واریز مالیات کسر میشود ؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"بله ۹ درصد کل مبلغ فروش و اگر کارتخوان داشته باشید ۹ درصد کارتخوان محاسبه میشود. "