معافیت شرکت های حمل و نقل باربری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمعافیت شرکت های حمل و نقل باربری
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
اگه یه شرکتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد مثلا شرکت‌های حمل و نقل و باربری، آیافروش خودروهای عملیاتی هم معاف میباشد؟
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"سلام خیر،حواستون باشه شرکت معاف نیست و صرفا اون کالا یا خدمات معاف هست. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
کلیه اشخاص حقوقی مشمول ارزش افزوده هستند.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اگر فعالیت سنوات قبل صرفا خدمات معاف از ارزش افزوده بوده باشه بله معاف هست چون جزء فراخوان های سازمان امور مالیاتی نبوده ولی شرکتهای حمل و نقل باربری فکر نمیکنم سنوات قبل جزء معافیت های ماده ۱۲ بوده باشند. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
طبق فراخوان هفتم کلیه اشخاص حقوقی با هر حجم از فروش و درآمد به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مشمول شناخته شدند.