شمول حق واگذاری ملکی با سند مغازه

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"سلام؛ آیا ملکی که سند آن مغازه می باشد ولی درحال حاضر تخریب شده و قراره پروانه مسکونی بگیرن مشمول حق واگذاری میشود یاخیر ؟ کاربری رو سند نوع ملک رو نوشته مغازه، قسمت نوع کاربری هم چیزی نوشته نیست."
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"کاربری را شهرداری مشخص میکند در سند نوشته نمیشود.در زمان صدور سند محل به صورت مغازه بوده و چون در حال حاضر بصورت زمین می باشد به نظر مشمول مالیات حق واگذاری نیست .معذالک در مورد کاربری ملک از شهرداری باید استعلام شود "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان با امضای آقای پارسا، ملاک نظر مراجع ذیصلاح هستش و چون شهرداری نوشته کاربری ملک تجاری است و به صورت زمین هم باشد دارای ارزش تجاری می باشد و مالیات حق واگذاری دارد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
" اگر در شهرداری مسدود نشده باشد بله ، مشمول حق واگذاری است.(به شرط دارا بودن تفاوت قیمت با ملک مشابه مسکونی) "