ثبت واردات در سامانه مودیان

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
سرقفلی فروش مغازه تجاری بر اساس تاریخی که مبایعه نامه نوشته شده محاسبه میشود یا زمانی که برای سند مالکیت اقدام میشود ؟(مبایعه نامه در سال 1401 نوشته شده و حتی اجاره مغازه ها به حساب مالک جدید واریز ميشده است. اما مالک بر اساس وکالتنامه ای که داشته در سال جاري اقدام به صدور سند به نام خودش نموده است. دارايي نيز اعلام نموده كه به نرخ امروز حساب ميشود و تاريخ مبايعه نامه اهميتي ندارد و ملاک زمان درخواست سند هست)ر