ثبت واردات در سامانه مودیان

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
سرقفلی فروش مغازه تجاری بر اساس تاریخی که مبایعه نامه نوشته شده محاسبه میشود یا زمانی که برای سند مالکیت اقدام میشود ؟(مبایعه نامه در سال 1401 نوشته شده و حتی اجاره مغازه ها به حساب مالک جدید واریز ميشده است. اما مالک بر اساس وکالتنامه ای که داشته در سال جاري اقدام به صدور سند به نام خودش نموده است. دارايي نيز اعلام نموده كه به نرخ امروز حساب ميشود و تاريخ مبايعه نامه اهميتي ندارد و ملاک زمان درخواست سند هست)ر
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"مهم انتقال است واصل بر این است که طرفین در هتگام نوشتن مبایعه نامه قصد بر انتقال دارند ونه تعهد به انتقال لذا براساس تاریخ مبایعه مگر خلاف آن تصریح گردد ویا به نحوی اثبات گردد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اصولا ماده ۵۲ تصریح داره به دو واژه واگذاری ودرامد لذا مالیات زمانی شامل حال میشه که واگذار شده باشه ودرامد کسب شده باشه هر سخنی خارج از این موضوع خلاف قانون است از طرفی ماده ۵۹ اعلام میکنه از زمان انتقال ودر حقوق ما در زمان بیع بایع مالک ثمن وخریدار مالک مبیع شده وباز در همان ماده۵۹ ۲درصد ماخذ رو از وجوه دریافتی گرفته لذا در هر زمانی هم که معامله را مدنظر قرار دهد تفاوتی نداره وباز به تصریح ماده ۶۱ در صدر ماده در جایی که انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت نمیگیرد لذا قانون گذار انتقال غیر رسمی را به رسمیت شناخته و باز به تصریح ماده۸۰ تا اخر تیر ماه امسال وقت داشته مالک اظهارنامه بده حال اینکه کارشناس محترم سازمان اطلاعی از حقوق مدنی دارد یا ندارد اطلاعی ندارم ولی طبیعتا در مراجع بالاتر به قوانین آگاه هستند."