اینتاکد فروشگاه های اینترنتی

Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل

"اگر در هیئت های حل اختلاف مالیاتی فاکتورهای رسمی خرید را ارئه بدهيم قابل قبول ميباشد؟این فاکتورها بخشی ازفاکتورهای خرید است "

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"جهت اثبات وقوع معامله باید 1- فاکتور رسمی (البته فروشنده در بلک لیست نباشه) 2- مستندات حمل (بارنامه) 3- مستندات پرداخت ضمیمه باشد "