صدور مجوز واحد های تولیدی زیر نظر وزارت صمت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیصدور مجوز واحد های تولیدی زیر نظر وزارت صمت
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
آیا صدور مجوز واحد تولیدی از مجمع امور صنفی که زیر نظر وزارت صمت میباشد  بعنوان صدور مجوز از وزارتخانه های ذیربط منظورمیگردد که بایستی جزء گروه اول محاسبه شوند یا فقط باید مجوز از وزارتخانه  باشد نه زیر مجموعه های آن
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولید و معدنی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط مشمول گروه اول مشاغل ماده۹۵ق.م.م می باشند. بنابراین اتحادیه های اصناف مرجع ذیصلاح صدورپروانه بهره برداری نیستند.