مشمولیت مالیات جایگاه سوخت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشمولیت مالیات جایگاه سوخت
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
اجاره جایگاه CNG مشمول ارزش افزوده هست یا خیر؟واینکه بخشنامه ای در این رابطه داریم
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"طبق فراخوان هشتم از ابتدای سال99 مشمول شدن اجاره جایگآه cng مشمول مالیات ارزش افزوده است چون برابر مقررات ماده ۱۲ ارزش افزوده ماشین آلات نصب شده در ملک به اجاره واگذارشده مشمول مالیات ارزش افزوده است."