عدم صدور گواهی زمین توسط واحد مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیعدم صدور گواهی زمین توسط واحد مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
" باسلام فردی ملکی رابه صورت زمین بایردرسال ۹۶ باسند رسمی خریداری نموده وحال که برای فروش ملک خودرفته واحدمالیاتی ازصدورگواهی خودداری وعنوان می شودکه چون درزمان انتقال درسال ۹۶ زمین بایر دارای پروانه ساختمان درمرحله فونداسیون طبق گواهی شهرداری بوده وتجاری قید شده باید مالیات سرقفلی سال ۹۶ وصول شود باتوجه به اینکه درزمان صدورگواهی ماده ۱۸۷از فروشنده وقت مالیات سرقفلی وصول تشده وگواهی برای زمین بایر صادرشده است آیا واحد مالیاتی می تواند صدورگواهی فعلی رامعطل کند یا اصولا باید گواهی فعلی راصادر واگر مالیاتی درسال ۹۶ مانده ازفروشنده وقت مطالبه کند؟ دوم اینکه بعدازصدور گواهی ماده ۱۸۷ مطالبه هرگونه مالیات وجه قانونی دارد؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اگر مالیاتی هم باید مطالبه شود از مالک قبلی است و نه مالک جدید . عدم پاسخگویی به استعلام و نگه داشتن جواب برای وصول مالیات شخص دیگر تخلف است. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"یا شخص در قالب بحث مشاغل داره این فعالیت رو انجام میده یا به اصطاح خود شما خدمات،که مشول بحث ماده ۱۳۱ میشود. و یا اینکه فعالیتش در این حیطه نیست که فعلا تکلیفی براش مشخص شده باشه و بحث مالیاتش منتفی میشه در عمل و اجرا ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به «املاک واقع در ایران»پس از کسر معافیت‌های‌ مقرردر این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. "