اعتراض به ماده 251 مکرر

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"به ۲۵۱مکرر اعتراض شده متاسفانه بدون هیچ توضیحی باتوجه به اینکه ادله برای اعتراض ادله محکی بود ولی رد شده . آیا میشود مجدد اعتراض نمود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"در این هیات پرونده ها با توجه به موضوع ناعادلانه بودن مالیات مورد بررسی قرار می گیرد.اگر طرفین دعوا نسبت به حکم صادر شده اعتراض داشته باشند، می توانند دادخواست خود را به مراجع بالاتر ارسال کنند.ضمنا اگر مستندات جدیدی داشته باشید میتوانید مجدد در سامانه ۲۵۱ مکرر بارگذاری کنید. البته حتما بنویسید که مستندات جدید دارید. در غیر اینصورت میتوانید دادخواست برای مرجع بالاتر تهیه بفرمایید. "