رسیدگی به جریمه شرکتی که مشمول قانون مرور زمان شده است

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیرسیدگی به جریمه شرکتی که مشمول قانون مرور زمان شده است
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
یک شرکتی ازسال ۸۹ اسناد و مدارکش توسط اداره دارایی برده شده برای رسیدگی ماده ۱۸۱ ق.م.م . آیا بابت سال هایی که طبق قانون مالیات های مستقیم مشمول مرور زمان شده و حق رسیدگی ندارند میتوانند جریمه ای در نظر بگیرند؟
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"کتمان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و اخفای اسناد و مدارک مربوط به آن، که منجر به اعمال ماده ۱۸۱ ق م م گردد، از جمله جرائممالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ همین قانون بوده و علاوه بر آن که مستوجب مسئولیت کیفری و ممنوعیت های تجاری برای شرکت و مدیرانشرکت خواهد بود( ماده ۲۷۵ و تبصره آن)، مالیات متعلقه نیز از شمول مرور زمان مالیاتی، خارج میگردد( ماده۲۷۷). "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"ماده ۲۷۴ اصلاحیه سی و یکم تیرماه نود و چهار و اجرای اون از ابتدای ۹۵ بوده و عطف به ماسبق نمیشه، از نظر مالیاتی پرونده مرورزمان و قطعا مختومه است و ورود به امر مختوم جرم و مجازاتش در قانون احصاء شده، پس نگران پرونده های مرور زمان شده نباشید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"اگر در فاصله زمانی تا سال ۱۳۹۳ رسیدگی و برگ تشخیص صادر نشده باشد، مشمول مرور زمان ماده ۱۵۷ بوده و حق مطالبه مالیات و نیز جریمه متعلقه را نیز ندارند. البته ارزش افزوده مرور زمان ندارد. "