تعیین تکلیف هزینه هایی که از طریق سامانه ثبت نمیشود

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتعیین تکلیف هزینه هایی که از طریق سامانه ثبت نمیشود
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"سلام وقت بخیر با توجه به اینکه معاملات فصلی اشخاص حقوقی در سال آینده از طریق سامانه مودیان به صورت سیستمی ارسال می‌شود تکلیف هزینه های جزیی و یا هزینه هایی که از طریق سامانه ثبت نمی‌شود چیست؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"بخشنامه ای صادر شد که در آن ذکر شده کلیه معاملات که در سامانه مودیان درج نگردیده باید در گزارش فصلی رد نمایید. "