اعتراض به برگ تشخیص ابلاغی به مودی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیاعتراض به برگ تشخیص ابلاغی به مودی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
برگ تشخیص به مودی ابلاغ شده و مودی مبلغ مالیات رو پرداخت کرده، ایا میتونه بهش اعتراض بزنه یا پرداخت به معنی تمکین هست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
مطابق مقررات ماده ۳۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه مودی مالیاتی مالیات مشخصه را به ماخذبرگ تشخیص مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات قطعیت یافته تلقی میگردد و قابل اعتراض در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیست مگر اینکه مدارک مستند و غیرقابل انکار و محکمه پسندی پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت بدست آمده باشد که دراینصورت میتواند بعلت ناعادلانه بودن مالیات به دبیرخانه ۲۵۱ مکرر مستقر در وزارت امور اقتصادی ودارایی یا حسب مورد به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان محل فعالیت شکایت کند پرونده مزبور درصورت موافقت وزیر اقتصادی ودارایی قابل طرح درهیات۳ نفره منتخب وزیر اقتصادودارایی خواهد بود .