مراحل ارسال صورتحساب توسط مودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
مراحل ارسال صورتحساب توسط مودیان را شرح دهید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بخش آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل : سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی - حافظه مالیاتی . دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی . دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان . قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد . اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور در سامانه های صدور صورتحساب خود ( انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر میباشد از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر بفرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و ..... می باشد. جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند "" دستورالعمل فني نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد."