امکان اعتراض به اینتاکد

Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
آيا تخمه و آجیل بو داده شده طبق تبصره جزء یک بند الف ماده ۹ معاف از ماليات است؟
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
خیر، آجیل بو داده و شور شده، فراوری شده محسوب میشود و به آن مالیات تعلق میگیرد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
در بخشنامه ذکر شده است که تخمه نمک دار شده نیز مشمول مالیات است.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
تفت دادن تخمه فراوری نمی باشد و معافیت مالیاتی دارد ولی مزه دار کردن آن مشمول مالیات میشود.