ارسال اظهار نامه مستغلات

Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
"شخصي که يك ملک دارد و در همکف چند مغازه دارد و سرقفلی مغازه ها رو قبلا فروخته و سالانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اجاره سرقفلی میگیردآيا باید اظهارنامه مستغلات ارسال نمايد ؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"بله، زیرا درآمد ناشی از اجاره سرقفلی دارد. در هنگام ثبت اظهارنامه، درآمد ناشی از حق واگذاری محل را انتخاب نمائید. "