نحوه تعیین مالیات اجاره برای موجران دارای مستاجر حقوقی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتنحوه تعیین مالیات اجاره برای موجران دارای مستاجر حقوقی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
درمورد املاک اجاری موجر شخص حقیقی ومستاجرحقوقی غیردولتی تیصره 9ماده 53مالیات اجاره براساس مبلغ اجاره ثبت در دفاتر هست و یا براساس دفترچه ارزش اجاری محاسبه میشود؟ چنانچه مبلغی دردفاتربابت هزینه اجاره ثبت نشود چطور محاسبه میشود؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"(تبصره 3 ماده 9) ◾️ اگر قرارداد اجاره مبین فقط اجاره پرداختی ( به هر مبلغ ) باشد ، همان مبلغ اجاره پرداختی ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برایموجر خواهد بود . ◾️ اگر قرارداد اجاره مبین رهن کامل و یا رهن ( ودیعه ) به همراه مبلغی به عنوان اجاره باشد ، ملاک و مبنای درآمد و مالیات برای موجرمبلغ محاسبه شده برابر جدول املاک مشابه خواهد بود. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
با توجه به اینکه ملاک تعیین مالیات مکسوره توسط موجران موردنظر ( برابر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م )، اجاره پرداختی خواهد بود، یعنی چنانچه قرارداد اجاره مبین رهن کامل باشد، مستاجر تکلیفی به کسر مالیات ندارد و چنانچه قرارداد اجاره مبین اجاره پرداختی و مبلغی به عنوان رهن باشد، ملاک مالیات مکسوره، مبنایی از میزان اجاره پرداختی خواهد بود .